คลังสื่ออาชีวะ

วันเวลา : 01/12/2564 2.22 | จำนวนเข้าชม : 2456 คน

ตอน : EP1. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับหุ่นยนต์

เรื่อง :: หุ่นยนต์เบื้องต้น รหัสวิชา 20105 – 2121

ประเภทสื่อ :: สื่อการเรียนการสอน ระดับการศึกษา :: ปวช.

รายละเอียด

โครงการพัฒนาสื่อดิจิทัลด้านอาชีพและวิชาชีพ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

รายวิชา  หุ่นยนต์เบื้องต้น รหัสวิชา 20105 – 2121 สำหรับนักเรียนระดับปวช.

ครูผู้สอน กฤษณุชา  อ่วมสน วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

จำนวน 8 ตอน

EP1. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับหุ่นยนต์


EP2. การพัฒนาโปรแกรมสำหรับหุ่นยนต์ (1/2)


EP3. การพัฒนาโปรแกรมสำหรับหุ่นยนต์ (2/2)


Ep4. การเขียนโปรแกรมแขนกล


Ep5. การเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ตีนตะขาบ


Ep6. การเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์เคลื่อนที่ ล้อ MECANUM


Ep7. หุ่นยนต์เดินตามเส้น


Ep8. การสร้างหุ่นยนต์สำหรับการแข่งขัน


POLL