คลังสื่ออาชีวะ

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ
Card image
img icon

ฐานอาชีพการเลี้ยงสัตว์บนพื้นที่สูง

image icon

:: สื่อการเรียนการสอนด้านเกษตรยังชีพ

Card image
img icon

ฐานอาชีพการปลูกและผลิตไม้ดอกไม้ประดับบนพื้นที่่สูง

image icon

:: สื่อการเรียนการสอนด้านเกษตรยังชีพ

Card image
img icon

ฐานอาชีพการปลูกและผลิตพืชผักตามฤดูกาล

image icon

:: สื่อการเรียนการสอนด้านเกษตรยังชีพ

Card image
img icon

ฐานอาชีพการผลิตพืชสมุนไพรตามฤดูกาล

image icon

:: สื่อการเรียนการสอนด้านเกษตรยังชีพ

POLL