คลังสื่ออาชีวะ

วันเวลา : 14/09/2564 12.06 | จำนวนเข้าชม : 846 คน

ตอน : การปลูกดอกคำฝอย ตอนที่ 1

เรื่อง :: ฐานอาชีพการผลิตพืชสมุนไพรตามฤดูกาล

ประเภทสื่อ :: สื่อการเรียนการสอนด้านเกษตรยังชีพ ระดับการศึกษา :: ปวช.

รายละเอียด

หัวข้อ - ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ - ส่วนที่ใช้ทำยา - สารสำคัญ - สรรพคุณของแต่ละส่วนที่ใช้ทำยา - ข้อแนะนำและข้อควรระวัง - แหล่งกำเนิดและกระจายพันธุ์ - พื้นที่เหมาะสมในการปลูกในประเทศไทย - สภาพพื้นที่ปลูก - การคัดเลือกพันธุ์ (พันธุ์ที่นิยมปลูกในประเทศไทย) - การขยายพันธุ์ - ขั้นตอนการเพราะเมล็ด - การปลูก/สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการปลูก - โรคและแมลงที่สำคัญ/การปฏิบัติดูแลรักษา

การปลูกดอกคำฝอย ตอนที่ 1

หัวข้อ - ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ - ส่วนที่ใช้ทำยา - สารสำคัญ - สรรพคุณของแต่ละส่วนที่ใช้ทำยา - ข้อแนะนำและข้อควรระวัง - แหล่งกำเนิดและกระจายพันธุ์ - พื้นที่เหมาะสมในการปลูกในประเทศไทย - สภาพพื้นที่ปลูก - การคัดเลือกพันธุ์ (พันธุ์ที่นิยมปลูกในประเทศไทย) - การขยายพันธุ์ - ขั้นตอนการเพราะเมล็ด - การปลูก/สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการปลูก - โรคและแมลงที่สำคัญ/การปฏิบัติดูแลรักษา


การปลูกดอกคำฝอย ตอนที่ 2

หัวข้อ - การปฏิบัติดูแลรักษา - การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว - การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว - การบรรจุภัณฑ์ - การเก็บรักษา - สุขลักษณะและความสะอาด - การจำหน่าย - การคัดเมล็ด - การเพาะเมล็ดพันธุ์


การปลูกดอกคำฝอย ตอนที่ 3

หัวข้อ - การเพาะเมล็ดพันธุ์


การปลูกสมุนไพรว่านหอมแดง และชาติพันธุ์อาข่า

หัวข้อ - ประวัติและกลุ่มชนเผ่าอาขาทั้ง 8 กลุ่ม - วัฒนธรรมประเพณีของชนเผ่าอาข่า - ประโยชน์จากว่านหอมแดงที่ชนเผ่าอาข่านำมาใช้


การผลิตพืชสมุนไพรเมืองหนาวว่านหอมแดง

หัวข้อ - ลักษณะของว่านหอมแดง - สรรพคุณของว่านหอมแดง - ประเพณีความเชื่อของชาวเผ่าอาข่าที่เกี่ยวกับว่านหอมแดง - การเพิ่มมูลค่าและพัฒนาว่านหอมแดง - วิธีทำชาว่านหอมแดง


การปลูกชาวิถีบนดอยสูง ตอนที่ 1

หัวข้อ - แหล่งปลูกชาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย - ชา (Tea) - ชาและวิถีชีวิต - กระบวนการเรียนรู้ตามวิถีการทำชา ลาหู่ดำ 1.สังเกตและตั้งคำถาม - สายพันธุ์ชา/สิ่งแวดล้อม ในการปลูกชา/ปัจจัยการเจริญเติบโตของต้นชา/การเก็บชา - ชาที่ปลูก/- ชาป่า/- ลักษณั่วไปของชา - เคมีในใบชา - ปฏิกริยาหลักที่เกิดขึ้นในใบชา 2. การแปรรูป การผึ่งชา/การคั่วชา/การนวดชา/การสางชา/การตากชา 3. ผลิตภัณฑ์/การตลาด ต้นทุนการผลิต


การปลูกชาวิถีบนดอยสูง ตอนที่ 2

หัวข้อ - ปฏิกิริยาหลักที่เกิดขึ้นในใบชา - วิธีการสังเกตสิ่งแวดล้อมของไร่ชา - ปัจจัยการเจริญเติบโตของชา - ขั้นตอนการเก็บชา - ขั้นตอนการแปรรูปชา - ขั้นตอนการคั่วชา - ขั้นตอนการนวดชา - ขั้นตอนสางชา - ขั้นตอนการตากชา - ผลิตภัณฑ์/การตลาด (Packeting/Marketing) - ต้นทุนการผลิต(ผลิตเพื่อจำหน่าย) - ภาพจริงของไร่ชา - ขั้นตอนปฏิบัติการจริงในการเก็บชา/ผลิตชา


การปลูกชาวิถีบนดอยสูง ตอนที่ 3

หัวข้อ - ปัจจัยที่มีผลต่อการชงชาแต่ละประเภท - อุปกรณ์ในการชงชง - ขั้นตอนการชงชา (ภาคปฏิบัติ)


การปลูกดอกเก๊กฮวย (ตอนที่ 1/5)

หัวข้อ - ลักษณะทั่วไปของดอกเก๊กฮวย - การเตรียมการปลูกและการปลูก - การผสมปุ๋ยและคำนวณสูตรปุ๋ย - การเก็บเกี่ยวและการจัดการ - การจัดทำผลิตภัณฑ์หรือการแปรรูป


การปลูกดอกเก๊กฮวย (ตอนที่ 2/5)

หัวข้อ - การเตรียมแปลงปลูก - การปลูกดอกเก๊กฮวย


การปลูกดอกเก๊กฮวย (ตอนที่ 3/5)

หัวข้อ - การเตรียมแปลงปลูก - การปลูกดอกเก๊กฮวย


การปลูกดอกเก๊กฮวย (ตอนที่ 4/5)

หัวข้อ - สูตรปุ๋ยเก๊กฮวยแต่ละระยะ+D8:D9


การปลูกดอกเก๊กฮวย (ตอนที่ 5/5)

หัวข้อ - การคำนวนสูตรปุ๋ยเก๊กฮวย - อุปกรณ์ผสมปุ๋ย และปุ๋ย


การปลูกดอกคาร์โมมายล์

หัวข้อ - ลักษณะทั่วไปของดอกคาร์โมมายล์ - สภาพพื้นที่เหมาะสมในการเพาะปลูก - สรรพคุณของคาร์โมมาย - การเตรียมการปลูกและการปลูก - ดอกคาร์โมมายล์มีกี่สายพันธ์ - การเก็บเกี่ยวและการจัดการ - การจัดทำผลิตภัณฑ์หรือการแปรรูปผลผลิต


การผลิตชาดารางจืด

หัวข้อ - แนะนำพืชสมุนไพร รางจืด - สรรพคุณของรางจืด - นำใบรางจืดมาทำชาดำ - ชาดำจากใบรางจืด - ผลิตภัณฑ์ชาดำจากใบรางจืด


โรคพืช เบื้องต้น (ตอนที่ 1)

ด้านทฤษฎี - เราจะทราบได้อย่างไรว่าพืชที่เราลงมือปลูก ผิดปกติ - โรคพืชที่เกิดจากสิ่งมีชีวิต - โรคพืชที่เกิดจากสิ่งไม่มีชีวิต


โรคพืช เบื้องต้น (ตอนที่ 2)

ด้านทฤษฎี - เราจะทราบได้อย่างไรว่าพืชที่เราลงมือปลูก ผิดปกติ - โรคพืชที่เกิดจากสิ่งมีชีวิต - โรคพืชที่เกิดจากสิ่งไม่มีชีวิต


ชาอัสสัม

การผลิตชาอัสสัม


POLL