คลังสื่ออาชีวะ

วันเวลา : 02/09/2564 1.13 | จำนวนเข้าชม : 525 คน

ตอน : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการขึ้นรูปด้วยมืองานเซรามิก

เรื่อง :: การขึ้นรูปงานเซรามิกด้วยมือ รหัสวิชา 20304 – 2006

ประเภทสื่อ :: สื่อการเรียนการสอน

รายละเอียด

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการขึ้นรูปด้วยมืองานเซรามิก


การขึ้นรูปงานเซรามิกด้วยวิธีการกดและบีบ (กระถางแคคตัส)


การขึ้นรูปงานเซรามิกด้วยวิธีการแบบแผ่น (SLAP METHOD)


การขึ้นรูปงานเซรามิกด้วยวิธีการขดดิน (COIL METHOD)


การขึ้นรูปงานเซรามิกด้วยวิธีการต่อดินหรือยิ้ดิน


การขึ้นรูปบ้านนกด้วยวิธีการผสมผสานการขึ้นรูป


การขึ้นรูปกระถางต้นไม้รูปทรงสัตว์ (หมู)


การขึ้นรูปสัตว์แบบเต็มตัวเพื่อใช้ในการตกแต่ง


การขึ้นรูปเซรามิก รูปทรงกระถางสัตว์ (1/2)


การขึ้นรูปเซรามิก รูปทรงกระถางสัตว์ (2/2)


การขึ้นรูปด้วยมือรูปทรงของมีชื่อประจำพื้นถิ่นเพื่อขยายผลสู่ภูมิภาค (โอ่งมังกร จ.ราชบุรี)


POLL